Aloysius Stichting

Doordachte communicatie vanuit een heldere koers

Aloysius jaarmagazine 2020-2021 in handen
Services

concept en strategie
communicatieadvies
art direction en projectmanagement
(online) ontwerp en visuele vormgeving
online en offline communicatiemiddelen
animatie, websites, film

Budelinc is de vaste communicatiepartner van de Aloysius Stichting. Aloysius is er voor kinderen en jongeren die speciaal onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit doen zij op 47 locaties in Nederland, voor zo’n 4300 leerlingen tussen de 4 en 27 jaar. De kleine 1200 medewerkers van Aloysius werken vanuit drie kenwaarden: kracht, onvoorwaardelijkheid en passie.
Aloysius geeft ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden zij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang, in diverse samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in Nederland. Aloysius is een opdrachtgever die voorop loopt bij digitale ontwikkelingen in het onderwijs en deze innovaties ook omarmt in de communicatie. Zij richten zich daarbij op medewerkers en leerlingen, maar ook op ouders en netwerkpartners in onderwijs en jeugdhulp.
De vraag

Ontwikkel een strategie voor interne én externe communicatie op basis van expertise, die de identiteit van Aloysius laadt, het inhoudelijke contact tussen de locaties vergroot en de verbinding met de overkoepelende organisatie versterkt.

Voor Aloysius denken we op alle aspecten mee vanuit de inhoud. Dit brengt een heel waardevolle wisselwerking, die soms ook voor discussie zorgt. Daardoor houden we elkaar scherp en kunnen we heldere keuzes maken.

Concept

Budelinc heeft een professionele en inspirerende communicatie neergezet voor alle onderdelen van de organisatie. We doen dit samen met het communicatieteam van Aloysius en communicatieadviseur Anne-Marie Veldkamp. Het doel: de profilering van Aloysius als expert in speciaal onderwijs maximaal bekrachtigen en kennisdeling bevorderen vanuit een heldere, integraal doorleefde visie. De communicatiestrategie is gekoppeld aan de beleidskoers die Aloysius elke vier jaar vastlegt: de zogenaamde koersperiode.

Werken aan een breed gedragen visie, begint bij de medewerkers. Zíj werken immers dagelijks met de leerlingen en maken het verschil. Hun werk vormt de kern van de opdracht van Aloysius en van de relatie met de stakeholders. In de eerste koersperiode vormden de medewerkers daarom de primaire doelgroep en legden we de focus bij de interne communicatie en het laden van de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. We brachten hun expertise in beeld, zorgden voor een diepere verankering van de kernwaarden en bouwden aan een stevige interne verbinding tussen de scholen en de koepelorganisatie én tussen de scholen onderling. Parallel breidden we de aangescherpte huisstijl uit, naar een volwaardige visuele identiteit voor Aloysius.

In de tweede koersperiode legden we de inhoudelijke focus op de externe communicatie. Doelgroep: de leerlingen, hun ouders, de netwerkpartners en overheden. De vraag ‘samen betekenisvol leren, hoe doe je dat?’ stond centraal. De verschillende perspectieven droegen bij aan onderlinge verbondenheid en het besef dat iedereen een cruciale rol speelt in het zorgen voor goed en betekenisvol onderwijs aan de leerlingen.

In de derde koersperiode richten we ons met de communicatie op het doorbouwen en verdiepen van de expertise. De scholen krijgen steeds meer ruimte om zelf inhoudelijke invulling aan te geven aan verdieping van hun expertise. Ze delen daarbij kennis, best practices, inspiratie en innovatieve onderwijsmethodes met bewezen waarde uit de praktijk.

De Aloysius Stichting fotografie
Uitwerking

Voor elke koersperiode ontwikkelden we een groot scala aan communicatie-uitingen en -oplossingen die passen bij Aloysius als innovatieve onderwijsorganisatie: een intern communicatieplatform, koerskranten, jaarmagazines, regiokranten, online verdiepingskaternen, inspiratieboekje, animaties, websites, een digitale leeromgeving en een app voor externe communicatie. Ook kreeg een aantal gebouwen van Aloysius een heldere signing rond, op en in de panden.

Aloysius Koerskrant

Koerskrant

De koerskrant betrekt alle partijen bij de inhoudelijke doelen van de Aloysius Stichting. Vergeet de vierjaarlijkse beleidsnotitie; de koerskrant is een full color magazine waarin de Aloysius-identiteit, merkwaarden, inspiratie en toewijding van de pagina’s knallen. Persoonlijke verhalen, fotografie en een heldere vorm zijn de ruggengraat van de Koerskrant en ook de basis voor de uitwerking naar andere middelen.

Jaarmagazine 2020-2021 in handen cover in beeld
Aloysius Stichting Jaarmagazine opengeslagen

Jaarmagazines
Met dit printed magazine doet Aloysius op een inspirerende manier verslag van wat er een jaar is bereikt. Met een fris en overzichtelijk tijdschrift geven we de verhalen van de mensen, de ideeën achter de projecten en de persoonlijke opbrengsten de ruimte. Ook maken we processen inzichtelijk door helder data design. Via QR-codes verwijzen naar een online platform met verdiepende en verrijkende content. Zo kiest iedere lezer welke basisinformatie voldoende is en van welk onderwerp hij of zij het naadje van de kous wil weten. Het resultaat: inspirerende info op maat voor iedereen.

Drie edities van de regiokrant

Regiokranten voor Regio Zuid
Speciaal voor de regio Zuid maakt Budelinc twee tot drie maal per jaar een zogenaamde Regiokrant. Dit full color printed magazine zoomt verder in op de expertise en de activiteiten van de scholen in deze sector. Zo bouwen we gericht aan de hechte en inhoudelijke relatie tussen de medewerkers, de scholen en de netwerkpartners.

Animaties
Animaties zijn een heel geschikt om voor interen en externe partijen grote hoeveelheden informatie op een laagdrempelige en aansprekende manier in beeld te brengen. Daarmee is het een bijzonder geschikt middel voor de Aloysius Stichting. Zo maakten we zo’n twaalf animaties voor Aloysius. Die over de koers ’21 – ’24 bijvoorbeeld, of over de werkwijze van Het Kompas College voor gesloten onderwijs.

Aloysius artikel op mobiel

Websites
Goed speciaal onderwijs staat of valt met pedagogische kampioenen die hun leerlingen laten leren met hoofd, hart en handen. Speciaal voor het werven van geschikte medewerkers, ontwikkelde Budelinc de zelfstandige website Werken bij Aloysius. Behalve de onderwijsvisie, instroomprogramma’s en vacatures, staan ook hier de inhoudelijke expertise en persoonlijke gedrevenheid van de bestaande medewerkers centraal in beeld en tekst. Zo geeft de site een goed en doorleefd beeld van wat het betekent om te werken voor Aloysius.

Digitaal leren & communiceren krijgt veel aandacht in het onderwijsproces van de Aloysius Stichting. Om alle beschikbare kennis op dit gebied te bundelen en beschikbaar te maken voor de 900 onderwijsprofessionals van Aloysius, maakten we het online magazine Aloysius Digitaal. De digitale edities van het magazine staan bol staan van de tips, ideeën, artikelen, vlogs en filmpjes uit de Aloysiuspraktijk. Aantrekkelijk, overzichtelijk en toepasbaar. Zodat alle Aloysiusmedewerkers digitaal leren succesvol kunnen inzetten, elke dag opnieuw.

Aloysius stichting fotografie jongen op schoolplein
Aloysius fotografie Superhelden
Aloysius fotografie
Aloysius fotografie spelende kinderen
Aloysius fotografie spelende kinderen in het bos
Aloysius fotografie docent en tiener maken een krukje
Aloysius stichting folder
Aloysius Stichting twee Roll-up-banners met quotes en fotografie

Verder maakten we alle communicatiemiddelen die een sterke onderwijsorganisatie nodig heeft:

scholenwebsites, films, animaties, digitale kaarten, infographics, iconen, presentaties, boekjes, briefpapier, visitekaartjes, banners, vlaggen, posters, folders, flyers, brochures, kaarten en meer.

Opdrachtgevers over ons
Aloysius logo in witte cirkel

De Aloysius Stichting werkt al vele jaren samen met Budelinc. Aloysius heeft door deze samenwerking een mooie, strakke en herkenbare huisstijl. Budelinc denkt kritisch mee, waarbij toekomstige producties en het grotere geheel goed in de gaten worden gehouden. Er is veel oog voor detail, de samenwerking is prettig en de opdrachten worden conform planning geleverd.

Ed Polderman

communicatiemedewerker

De samenwerking met Aloysius is ook: bijdragen aan een correct beeld van het speciaal onderwijs. Door alle betrokkenen in beeld te brengen, ook de leerlingen, vergroot je het begrip. Dat is een belangrijke drijfveer waarmee we aan de ze opdracht werken. Daar willen we ons volledig voor inzetten; die mentaliteit past bij ons.

Resultaat

Aloysius draagt zijn positie als expert in het speciaal onderwijs, helder en krachtig uit. Met een interne en externe communicatie die professioneel en compleet is, maakt Aloysius gericht verbinding met medewerkers, leerlingen, ouders en partners.

Ingezette middelen hebben ieder een eigen doel en doelgroep. Maar altijd: met een heldere visie en de kernwaarden van Aloysius als basis. Het heeft er toe geleid dat de aangesloten scholen en individuele medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en met de koepelorganisatie. Ze zijn zich bewust van hun identiteit, gezamenlijke doelen, hun expertise en hun kracht. Vanuit deze positie werken ze actief samen en wisselen specifieke kennis uit.

Aloysius Stichting foto van lachend kind
Aloysius Stichting foto van docent, kind en hond zittend op de grond
Samen met

De (communicatie)medewerkers van de Aloysius Stichting, communicatieadviseur Annemarie Veldkamp en fotografen Jeroen Jazet, Maartje van Berkel, Maria Hermes, Marieke Wijntjes en Frank Meester.

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op!