ZorgScala

Overtuigende communicatie en digitaal kennisplatform

Laptop in beeld met daarop de Zorgscala website in beeld. Persoon houdt de laptop vast en is aan het werk. Team setting met collega's blurry in de achtergrond.
Services

concept en strategie
communicatieadvies
art direction en projectmanagement
(online) ontwerp en visuele vormgeving
online en offline communicatiemiddelen
animatie, websites

Een kwalitatief hoogwaardig aanbod van ouderenzorg realiseren in de Haagse regio, dát is het doel van vereniging ZorgScala. Als expertise-organisatie speelt ZorgScala hierbij een belangrijke verbindende en faciliterende rol. De dertien aangesloten ouderenzorg-organisaties, bieden verzorging, verpleging en zorg aan huis (VVT), op en vanuit zo’n 70 locaties in en rond Den Haag. De leden en stakeholders van ZorgScala, streven naar kennisdeling en intensieve samenwerking. Zodat ze gezamenlijk de sectorspecifieke deskundigheid, kennis en kwaliteit verder vergroten. En daarmee nóg betere zorg kunnen bieden aan de ouderen in de regio Haaglanden.
De vraag

ZorgScala zocht een manier om haar leden en stakeholders zo goed mogelijk te faciliteren in het samenwerken en delen van kennis. Alle belangrijkste informatie zou daarbij samengebracht moeten worden in een digitaal systeem. Overzichtelijk, dynamisch, inspirerend. Een flexibel online platform dat iedereen, op elk moment, de meeste actuele informatie biedt. Ook bestond de wens om bepaalde groepen van zorgprofessionals een digitale omgeving te bieden om gericht samen te werken rond bepaalde thema’s.

Goed werk, begint met samenwerken en kennisdelen. Hoe? Met een dijk van een digitaal platform.

concept

Een digitaal communicatie- en kennisplatform over de ouderenzorg, raakt de kern van de opdracht die deze sector heeft. Inhoudelijke expertise, actualiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn hierin bepalend. Een prachtige kans om niet alleen een maatwerkplatform te bouwen dat de leden faciliteert in het samenwerken en kennisdelen, maar ook de positionering van ZorgScala als centrale expertise-partij te bekrachtigen en hun communicatie te professionaliseren.

Het platform vormt een eerste middel in de communicatie van de vereniging. Daarnaast vormt het de plek waar alle leden, stakeholders en betrokkenen hun informatie halen en brengen, hun kennis delen en samenwerken. Een plek waar alle betrokkenen elkaar vinden vanuit gedeelde professionele waarden: ‘verbinding, maatschappelijke verantwoordelijkheid, kwaliteit, kennisdeling en samenwerking’. Deze begrippen staan  centraal in deze opdracht.

uitwerking

We startten met het maken van een nieuwe visuele identiteit en een digitaal communicatie- en kennisplatform.

Zorgscala logo

Professionalisering communicatie

Bij een professionele communicatie hoort een heldere en herkenbare visuele identiteit. ZorgScala staat voor kwalitatief goede ouderenzorg waarin de cliënt centraal staat, voor kennisdeling en samenwerking. Een opdracht die zowel zakelijk als vriendelijk is. Voor de huisstijl van ZorgScala hebben we daarom gekozen voor een kleurenpalet dat deze waarden vertegenwoordigt. De vier gekozen kleuren zijn eigentijds, goed met elkaar te combineren en bruikbaar voor het online kennis- en communicatieplatform. In het logo is opgebouwd uit een krachtige typografie en grafische elementen die verwijzen naar de bestuurlijke opdracht, maar ook naar zorg, verbinding en gezamenlijkheid.

Zorgscala logo 'Z' in groen met een donker blauwe streep er onder op een gele achtergrond.

Zodra het nieuwe logo ‘geladen’ is bij leden, stakeholders en anderen, kunnen ook de verkorte logo’s ingezet worden. Ook maakten we een nieuwbrief template binnen de nieuwe huisstijl, zodat ZorgScala haar centrale rol in het veld actief in kan nemen en alle betrokkenen van actuele informatie kan voorzien.

Zorgscala nieuwsbrief template

Digitaal communicatie- en kennisplatform

De grootste uitdaging voor het platform, was het clusteren van een enorme hoeveelheid informatie. Ingedeeld naar onderwerp en gericht op verschillende doelgroepen: zorgmedewerkers, human resource specialisten, zorgmanagers, studenten, onderwijsspecialisten, beleidsmakers en zij-instromers. Het platform moet bovendien de positie van ZorgsScala als toekomstgerichte en effectieve organisatie onderstrepen. Ons doel was een tool te bouwen die praktisch en prettig is voor álle gebruikers, zowel intern als extern. Overzichtelijk, toegankelijk en actueel.

We hebben daarom gekozen voor een helder, eigentijds ontwerp met een strakke indeling. Een animatie in de nieuwe huisstijl op de home page onderstreept de specifieke opdracht van ZorgScala. De dertien lidorganisaties zijn gepresenteerd in een stijl die behalve eigenheid, vooral eenheid uitstraalt. Maar de hoofdrol is weggelegd voor de inhoud, met een focus op de vier thema’s die de komende jaren centraal staan in de sector: arbeidsmarkt, langdurige zorg, de zorg thuis en innovatie & technologie. Per thema maakten we een indeling met vier onderdelen: nieuws, projecten, kennisdossiers en een agenda-items. Binnen deze onderdelen kunnen Zorgscala en aangesloten zorgprofessionals niet alleen kennis delen maar ook samenwerken in groepen. Visuele iconen helpen de gebruiker bij het intuïtief navigeren tussen de verschillende onderdelen.

Het systeem kent een volledig flexibele en dynamische opzet. ZorgScala kan strategische en inhoudelijke accenten aanbrengen door bepaalde onderdelen toe te voegen of uit te lichten. Of het nu gaat om organisatorische kaders, inspirerende projecten, beleidsstukken, persberichten, vakinhoudelijke informatie of belangrijke activiteiten: alles heeft een duidelijke plek en tags voor de zoekfunctie. Zo kan iedereen relevante informatie snel en eenvoudig te vinden, overal en altijd.

Wit kader met de tekst 'Goed werk begint met samenwerken en kennisdelen', achter de tekst staan verschillende pijltjes die naar rechts wijzen, kleiner hier onder staat een pijltje met daar achter 'Doe jij straks ook mee op ons gloednieuwe online platform?'
Groen kader met de tekst 'Hoe waarborg je de kwaliteit van de ouderenzorg?' kleiner hier onder staat in een wit kader een pijltje met daar achter 'Bekijk het antwoord binnenkort op ons gloednieuwe online platform!'
Wit kader met de vraag 'Hoe zorg je dat medewerkers hun talenten kunnen blijven ontwikkelen?' en kleiner hier onder staat een pijltje met daar achter 'Je vindt het op zorgscala.nl' naast de tekst staat een desktop computer, op het scherm is de Zorgscala website te zien.

Lanceringscampagne LinkedIn beelden

Om het platform onder de aandacht te brengen van de doelgroep, maakten we een campagne voor social media. De focus lag daarbij nadrukkelijk op inhoudelijke vraagstukken die actueel en relevant zijn voor de VVT-sector. We werkten met grafische vormen uit het platform en een mock up die het platform zelf letterlijk in beeld bracht met de vakinhoudelijke vraag.

Een groen vlak met daarop in het wit de tekst 'Samen laten we onze kennis groeien en bloeien'.
Een Zorgscala flyer met de tekst ' samen laten we onze kennis groeien en bloeien' gemaakt van groeipapier met zaadjes er in staat rechtop in een emmer met aarde.
Zorgscala logo 'Z' in donkerblauw met een gele streep er onder op een groene achtergrond.
Zorgscala pijltjes wijzen naar onder.

Het flexibele karakter van het platform biedt ZorgScala volop de mogelijkheden om hun centrale rol vorm te geven, ook in de toekomst.

Resultaat

ZorgScala draagt zijn positie als expert in de ouderenzorg regio Haaglanden krachtig uit. Het communicatie- en kennisplatform faciliteert medewerkers van de lidorganisaties, stakeholders en andere betrokkenen om kennis te delen en samen te werken. Dagelijks wordt er nieuwe en inspirerende content geplaatst op het platform.

Het flexibele karakter van het platform biedt ZorgScala volop de mogelijkheden om hun centrale rol in het Haagse VVT-veld vorm te geven, ook in de toekomst. Doelstellingen beleidsaccenten en thema’s kunnen eenvoudig worden aangepast of uitgebreid. Kennisdeling, samenwerken in groepen, ze werken actief samen en wisselen specifieke kennis uit.

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op!